Zainspiruj się

Prawdziwie bliskimi Jezusa i Jego krewnymi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (zob. Łk 8,21).